Derfor kan ikke Stortinget vedta at folkeavstemning skal respekteres: – Må utredes av departementet først

foto