Har budsjettert med småpenger til vedlikehold av skolene : – Konsekvensen er styrt forfall

foto