Bondelaget gir Senterpartiet tyn for forskjellsbehandling