Flere ulykker i Follo-området – svært glatte veier