Helsedirektoratet: Skjenkebegrensningen bør fortsette - og stengte kraner etter 22