Tono gjør nytt koronaunntak for digitale gudstjenester