Byutviklingsråd i Bergen lever med voldsalarm etter trusler