Mens linja frem til Alta er i full gang og skal spenningssettes i 2021, kan det i hende at 420-linja mellom Alta og Skaidi aldri blir noe av.

– Linja er i første omgang utsatt på grunn av at behov meldt inn tidlig på 2020-tallet viser seg nå å komme først nærmere 2030, sier Erdal om dialogen med petroleumsnæringa.

Vurderer behovene

Oljebransjen er den største premissleverandøren for den gigantiske linjeutbygginga fra Balsfjord til Skaidi, som er kostandsberegent til et sted mellom fire og seks milliarder. Nedgangstidene i oljebransjen har skapt stor usikkerhet i forhold til hvorvidt nye felt i Finnmark blir satt i drift, og kommunikasjonssjef Erdal understreker at Statnett følger oljenæringa tett med tanke på endrede behov.

– Vi kan ikke bygge ut dersom behovene ikke lenger er tilstede. Det handler både om at det koster masse penger, men også at det er store naturinngrep det er snakk om, sier Erdal til Altaposten.

Hun legger til:

– Men strømforsyningen er det viktigste uansett. Viser det seg at det er behov, så bygger vi. Men vi har ikke mandat til å bygge for å tilrettelegge, vi skal bygge ut for å møte behov.

– Kan linja i ytterste konsekvens bli skrinlagt?

– Det kan skje, men en ny vurdering av behovet vil senest bli vurdert av styret våren 2018, sier hun og legger til at i behovsvurderingen ser Statnett på helheten. At også Sydvaranger gruver har gått konkurs etter at linja ble startet planlagt for ti år siden, spiller også inn.

– Ja, det er en del av bildet. Det har frigitt strømkapasitet at gruvevirksomheten ikke lenger er oppe og går.

foto
IKKE FOR MORO SKYLD: Kommunikasjonssjef Berit Erdal, jurist Stig Gøran Hagen og kartansvarlig Svein Gunnar Barbo i Statnett bygger ikke ut for moro skyld, men etter behov. Foto: hanne larsen

Bygger uansett på Skaidi

Uavhengig av hva som meldes inn av behov og om linja blir en realitet helt frem til Skaidi eller ikke, vil Statnett igangsette byggingen av en ny 132 kV-stasjon på Skaidi.

– Den blir bygget uansett, bekrefter Erdal.

– Hvis linja ikke kommer etter, vil trafostasjonen da være bortkastet?

– Nei, vi trenger en opprustning av stasjonen på Skaidi og vi gjør ikke ferdig alle trinnene i forhold til 420-linja, før linja kommer.

Stille fra naturvernerne

Mastene som skal settes opp er opp mot 30 meter høye, stålverket per mast er på 10 til 14 tonn og krever en trasè som er 40 meter bred. Totalt er det beregnet 880 mastepunkt fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark. Mens tilsvarende master i Hardanger fikk kallenavnet «monstermaster» og utløste store demonstrasjoner fra naturvernere og lokalbefolkning, har planlegginga av linja inn til Finnmark foregått nærmest i stillhet, bortsett fra protester fra reindrifta.

– Vi mener 420-linja er bedre enn det gamle strømnettet hvor man har stort strømtap på grunn av dårlige linjer, sier leder for Naturvernforbundet i Finnmark, Leif Vasskog, om årsaken til at forbundet har gitt linjeutbygginga grønt lys.

– Oljen kan ikke redde oss

Linja fra Alta til Skaidi skulle blant annet gå over Raipas, Nalganas i Tverrelvdalen, Borras og Transfarelvdalen. Vasskog er glad for at det mange opplever som den siste villmark, vil forbli nettopp det en stund til iallefall.

–  At man nå ønsker å vurdere behovet før man viderefører linja og slår opp store master i uberørt natur, er fornuftig, mener Vasskog som også blir beroliget av at Statnett følger oljebransjen med et kritisk blikk.

– Jeg er glad hvis det begynner å gå opp for folk at det ikke er oljen som skal redde Nord-Norge. Det er i så fall som å tro på julenissen, mener han.

Wæraas i harnisk

Leder i Næringslivets hovedorganisasjon i Finnmark, Tore Wæraas, mener det er galskap at det sås tvil om hvorvidt 420-linja videreføres fra Alta. Dersom linja ikke kommer seg videre til Skaidi, vil heller ikke neste byggetrinn, Skaidi-Øst-Finnmark bli noe av.

– Det er i Finnmark det skjer store ting fremover, og ikke minst for Øst-Finnmarks del vil det ha store negative konsekvenser dersom linja stopper i Alta. Det er store vindmølleprosjekter østpå, som ikke vil ha kapasitet til å kunne sende fra seg strømmen ut i verden dersom 420-linja ikke kommer, sier Wæraas.

– Men nå sier Statnett at de vil gjøre en behovsvurdering, og hvis behovet ikke er der er det vel heller ikke nødvendig å bruke milliarder, skape utfordringer for reindrifta og samtidig ødelegge store naturområder?

– Ja, det er store naturinngrep, men vi kan ikke bare ha naturen til pynt, sier NHO-sjefen, som holder fast på at behovet for strøm er nødvendig uavhengig av oljeindustrien.