Flertallet i kommunestyret i Alta stemte ned en dispensasjon for å etablere asylmottak i Nordlys hotells lokaler i Bossekop.

Nå blir det en ny runde med behandling hos Fylkesmannen.

– Vi har mottatt klage på vedtak 28/10 og vil behandle denne på vanlig måte, bekrefter kommunalleder for samfunnsutvikling i Alta kommune, Oddvar Konst.

Mye tyder på at Fylkesmannen vil tvinge gjennom et mottak i Bossekop. Fylkesmennene har flere ganger omgjort beslutninger om asylmottak, senest i september ble Nordkapp kommune tvunget i kne i en lignende sak.

Der gikk Fylkesmannen i Finnmark inn og innvilget dispensasjon og bruksendringstillatelse for etablering av asylmottak på Nordkapp Vandrerhjem, meldte Finnmark Dagblad da. Fylkesmannen la i det tilfellet vekt på at eiendommen ikke var uegnet som asylmottak, og slo fast at bruksendringen ikke er så omfattende at den tilsidesetter hensynet bak arealformålet.

Det har den siste tiden også vært gjort om vedtak om å nekte etableringer av asylmottak i kommunene Årdal og Hitra. Fylkesmenn grep inn i begge tilfellene og tillot etableringene.