Oppdraget er å skaffe tillatelser og konsesjoner for et lakseslakteri og en videreforedlingsbedrift av enorme dimensjoner.

– Vi ønsker å få alle brikker på plass, og da er det viktig å søke avklaringer på ulike problemstillinger i en tidlig fase. Mest av alt ønsker vi å hindre at en «liten tue skal velte et stort lass». I denne saken er det nemlig snakk om et veldig «stort lass», slår ordfører Geir Ove Bakken fast.

Mannsterk

Den mannsterke delegasjonen av alvorstyngede menn fra Alta kommune som setter seg på flyet til Vadsø i morgen sammen med ordføreren er rådmann Bjørn Atle Hansen, plan- og utviklingssjef Ommund Heggheim og direktør i Volden Group, Håkon Volden. Selv mener ordføreren at sammensetningen av delegasjonen viser at Alta kommune tar saken på alvor, og at ulik kompetanse i delegasjonen gjør at de skal kunne redegjøre for alle spørsmål og problemstillinger som vil dukke opp.

– I utgangspunktet kan jeg ikke se at noen av de statlige instansene skal bringe fram krav eller problemstillinger som skal forsinke eller stoppe planene. Skulle det dukke opp nye krav eller pålegg er vi innstilt på å imøtekomme disse, slår ordføreren fast.

Alt greit

Bakgrunnen for møtet er at både bedriften og de kommunale myndighetene ønsker en del avklaringer i forhold til tunge statlige instanser. Det gjelder Fylkesmannen som må miljøklarere anlegget sammen med Fiskeridirektoratet. I tillegg kommer også Mattilsynet inn i forhold til krav og godkjennelser av slaktere og videreforedling.

– Alle de statlige myndighetene vil være med på møtet. Fylkesmann Gunnar Kjønnøy vil koordinere prosjektet i forhold til de statlige instansene, påpeker Bakken.

Ikke nytt

Ordføreren understreker at både kommune og Volden Group AS er innstilt på å ta alle krav til miljøsikkerhet på alvor.

– Utgangspunktet er at det skal legges opp til en bærekraftig utvikling for oppdrettsnæringen i Alta. Vårt utgangspunkt er at dette er en framtidsrettet videreutviklingsbedrift som skal bestå i et langsiktig perspektiv, sier Bakken og legger til:

– Ut fra dette må vi sørge for legitimitet for næringen ved å sikre en ren fjord og ta alle miljøkrav på alvor. Dette blir en landbasert anlegg som bygges opp fra grunnen av med den siste og mest moderne teknologi. Det gir helt nye muligheter.

– Men dere må vel ha en ny utslippstillatelse?

– Jeg kjenner ikke alle detaljer, men utgangspunktet er at det ikke er et nytt anlegg. Det flyttes bare over fjorden, og anlegget driver allerede etter gitte tillatelser og avklaringer.

Modnet

Etter det Altaposten erfarer har Alta kommune over flere uker hatt en aktiv dialog med alle de berørte statlige instansene. Hovedlinjene i de krav som vil bli stilt skal allerede være avklart.

– Det har vel ikke vært veldig mye kontakt. Så langt har vel kontakten skjedd mest på administrativt nivå. Likevel kommer ikke planene som noen overraskelse på dem vi skal møte. Alle vet hva dette dreier seg om, mener ordføreren.

Han understreker at møtet i morgen vil være en viktig del av en ryddig prosess.

– Det er viktig at alle parter får en tidlig og god innsikt i hva som planlegges. Ut fra det kan en skape et best mulig prosjekt, understreker ordfører Geir Ove Bakken.

Foto: Frank Halvorsen