Det var i februar i år at mannen ble tatt med hasj og tre tabletter blåvalium på kroppen. Mannen la alle kortene på bordet og tilsto forholdet.

Mannen forklarte i retten at han har gått gjennom en tung periode i livet, men at han nå forsøker å slutte å røyke hasjisj. Dagen han ble tatt brukte han både hasj og blåvalium.

Mannen bekreftet at han forsto hva han hadde kjøpt og hva han oppbevarte.

I løpet av det korte rettsmøtet, som varte under en time i Alta tingrett tidligere denne måneden, ga mannen uttrykk for at han ønsket en tilståelsesdom. Det ble tatt hensyn til at siktede ga en uforbeholden tilståelse. Det ble samtidig lagt vekt på at siktede dømmes for et forhold begått i prøvetiden for en betinget dom.

Domfelte erklærte at han tok betenkningstid da domsslutningen ble lest opp.