– Vi vil avverge en miljøkatastrofe som vil utslette reindriften

foto
ØDELEGGER ALT LIV? Per Johnny A Skum som er leder i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, ønsker å få departementet til å stanse gruvesøknaden fra Nussir ASA. Foto: Hanne Larsen