Gir seg som kirkeverge: – Det er egentlig på tide

foto
Gunnar Tangvik takker av som kirkeverge etter 25 år for å gå over i ny stilling. Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt