Reisende fra grønne land skal testes på grensen

foto