Ber Riksrevisjonen se om utredningsinstruks ble fulgt da sykehuset ble vedtatt bygget

foto
Pasientfokus og stortingsrepresentant Irene Ojala anmoder på det sterkeste Riksrevisjonen om å iverksette granskning for å avklare ansvarsforhold og konsekvensene av at alternativene til utbygging av Nye Hammerfest sykehus til 2,5 milliarder aldri ble undersøkt. Foto: Jarle Mjøen