50 skolebarn sendt hjem og stengt SFO etter at 15 ansatte må i karantene

foto
Kaiskuru Nærmiljøsenter er en 1-7 skole som har ca 120 elever og en 4 avdelings barnehage med cirka 80 barn. 54 barn benytter seg av SFO-tilbudet.