Enstemmig dom om eiendomsrett: – Gjennombrudd for samisk naturbruk

foto