Røde Kors hjelpekorps høyner beredskapen i påsken i hele Finnmark

foto