UiT viderefører master i helsesykepleie, ti plasser legges til Alta