Rune vil ha «Troms og Finnmark» som redskap for utvikling

foto