Fra 5. juli kan personer bosatt i utvalgte land utenfor Europa besøke familie og kjærester i Norge

foto