Nasjonale skjenkeregler endres: Full skjenkestopp klokken 22