Vil vite hvorfor ROS- analyse holdes unna offentligheten

foto