Nigel Farage vil ikke slutte seg til ytre høyre-fløyen i EU-parlamentet