Politikere sa ja til plan for idrettsanlegg til en kostnad på 300 millioner