Ifølge Kristoffersen vil selskapet sammen med flere andre altabedrifter som er i ferd med å se østover kunne overføre viktige kunnskaper til andre i Alta som ønsker å ta steget østover for å drive butikk.

– Interessen for å drive forretning i Russland er stigende, og dersom de som nå tar steget viser at det går an å tjene penger på virksomhet i Russland vil helt sikkert andre fra Altas næringsliv stimuleres til å følge etter, sier han.

Styrker Alta

Alta kommune er i ferd med å sluttføre forarbeidet til et nytt prosjekt som skal fokusere på nordområdet og ikke minst mulighetene i Nordvest-Russland. Målet er at Altas næringsliv skal kunne dra nytte av de enorme forventningene innenfor olje- og gassindustrien i nord.

– Vi har fokus på nordområdene og trenger selskaper som Alta logistics til å gå i front for å bryte barrierer. Det de forsøker å få til kan styrke Alta som logistikksenter overfor olje- og gassindustrien i nord, og de viser også at det er riktig å være til stede på de riktige arenaene for å skaffe seg kontakter og kunnskaper i forhold til å nå sine mål. Kunnskapene kan andre dra nytte av, sier Kristoffersen.

Finansinstitusjonene på plass

Han sikter blant annet til Sevtek, ei olje- og gassmesse han betegner som mer betydelig for lokale virksomheter enn ONS-messa (Offshore Northern Seas) i Stavanger. Der deltok i tillegg til Alta logistics Alta lastebilsentral, Nordnorsk byggekontroll, Høgskolen i Finnmark, Alta kommune og Alta næringsforening.

– Sjøl om det er usikkerhet i forhold til den norske deltakelsen i forhold til det som skal skje på Shtokman så er det store forventninger. På Sevtek møtes de som har fokus på nordområdene, og jeg tror denne messa er viktig for de som har lyst til å ta steget mot å gjøre forretning i Russland. Av de norske selskapene som deltok var blant annet DnB NOR og Sparebank1, og at de norske finansinstitusjonene er i ferd med å etablere seg i Murmansk vil gjøre forretninger enda mer forutsigbart, sier Kristoffersen.