Samler inn penger til Tv-aksjonen på «Bryggen i Kviby»

foto