– Et slikt tilbud kommer ikke rekende på en fjøl

foto