– Vi har muligheten til å gjøre det rette

foto
Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) trakk fram likeverd blant samer og Fosen-saken i sin første tale til Sametingets plenum. Foto: Bjørn M. Lyng