Den stygge andungen – som ble til en svane?

​Historiker Kristian Johnsen har forberedt to foredrag for byens eldre på Alta omsorgssenter. Foto: Hanne Larsen/Arkiv