Trondheim setter første dose med Moderna i neste uke

foto