Ikke-vestlige innvandrere ble mer bekymret da pandemien begynte

foto