Har bunnskrapt parkeringsfondet

Parkeringsfondet bunnskrapt. Politikernes lovnad om at alle inntektene fra parkering skulle gå til trafikksikkerhetstiltak, parkeringsplasser eller bedre kommunikasjonsmuligheter, overstyres av at alle kroner skal gå til å dekke underskudd på kommunal drift. Foto: Rolf Edmund Lund