Senterpartiet: Står fast på kun tre paralleller på Komsa

foto