Loppaværing saksøkte verksted, gikk ikke som forventet

foto