– Fylkesvei 882 er ikke en del av «Fisk til marked»-pakken

foto