Siktet for voldtekt, kroppskrenkelse og frihetsberøvelse

foto