Mulig observasjon i Maze: – Ingen indikasjon på at vi har hatt ulv i Finnmark over lengre tid de siste årene

foto