Oppgraderer Parksenteret

Et av inngangspartiene er nesten helt ferdig. Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt