Øker utdanningen av sykepleiere med 500, Finnmark skal være først i køen

foto