Vestfoldbanen trolig stengt mellom Tønsberg og Larvik i minst én uke etter lynnedslag

foto