Inflasjonen i Storbritannia opp til 2,5 prosent i juni