Oslo planlegger nedtrapping av testkapasitet

foto