– Alta er en suksesshistorie som vi skulle ønske at enda flere kunne gjenskape

foto