Skatte-saken: – Feil å legge norsk bokføring til grunn

foto