Etterlyser en skikkelig opprydding av Aronneskjosen