Regjeringen setter av en milliard til nullutslipp i næringstransporten