– Det er bare containere utenfor skolene som brenner

foto