– Ingen tid å miste dersom  vi skal unngå katastrofe

foto