UiT har hittil i år brukt 300.000 kroner på advokater til studenter som anklages for fusk: – Et godt prinsipp